Tammerfors Regionkontor

Riikku Group Oy

Besöksadress:

Rantatie 27B
33250 Tammerfors

Postadress:

Rantatie 27D
33250 Tammerfors

Projektering

Anu Palonen Projektering 040 631 6777

Installationsledning

Juhani Harju Installationsledning 040 687 2470

Servicereparationer

Teuvo Toropainen Servicereparationer 040 017 2260