Södra Finlands Regionkontor – Helsinki

Riikku Group Oy

Kuninkaantammenkierto 3
00430 HELSINGFORS

Försäljning / Balkong

Marko Viitanen Försäljning 040 519 5271
Juha Ryynänen Försäljning 040 540 9084

Projektering

Mari Sainio Projektering 040 621 1020

Installationsledning / Balkong

Matti Heikkala Installationsledning 040 138 9189
Henrik Rantala Installationsledning 040 701 0622
Johan Tölli Installationsledning 040 835 5560

Servicereparationer

Teuvo Toropainen Servicereparationer 040 017 2260
Kari Kanth Servicereparationer 040 138 3170
   

Administration

Matias Parviainen Administration 040 017 5107