Bureau Veritas on uudelleensertifioinut Riikku Groupin ISO 9001:2015 laatujärjestelmän ja ISO 14001:2015 ympäristönhallintajärjestelmän. Sertifiointi edustaa kolmannen osapuolen arvion siitä, että Riikun järjestelmät täyttävät määritellyt standardit.

Riikku Groupin keskeisiä tavoitteita on asiakastarpeiden ymmärtäminen sekä tuotteiden ja palvelujen tuottaminen virheettömästi ja oikea-aikaisesti. Etsimme jatkuvasti keinoja ympäristökuormituksen vähentämiseksi.

  • Riikun johtamisjärjestelmä on rakennettu aidosti tukemaan yrityksen toimintaa. Prosessit on kuvattu ja kaikille prosesseille on määritetty omistaja. Tällä tavoin laatu- ja ympäristötietoisuus kasvaa organisaatiossa. Jatkossa havaintojen kirjaamisessa käytetään enenevässä määrin digitaalisia työkaluja, jolloin tieto on ajantasaisesti kaikkien saatavilla, toteaa Riikku Groupin toimitusjohtaja Matias Parviainen.

 BV ISO9001 ISO14001

Bureau Veritas Certification